Hobos

Het Hobos, een uniek kleinschalig landschap, is gelegen in Overpelt. Het heeft een oppervlakte van 142 ha en bevindt zich op de noordwestelijke uitloper van het Kempens Plateau. Oorspronkelijk was het een heidegebied (de Lindelse Heide) dat vanaf de late middeleeuwen werd ontgonnen. Belangrijke getuigen van deze oude ontginningen zijn de nog talrijk aanwezige houtwallen

Een belangrijk element in de ontwikkeling van het landschap is de Hobosboerderij. Zij wordt voor het eerst vermeld in 1524. In de tweede helft van de 18de eeuw was er een jeneverstokerij gevestigd. In het Hobos staat nog de authentieke woning van drossaard Jan Clercx, de uitroeier van de beruchte Bokkenrijdersbenden.